Ocenění ČSIM za nejlepší publikace roku 2017

Publikováno 12.3.2018 v 11:48 v kategorii Ceny ČSIM Dokumenty Nezařazené
Výbor Společnosti intenzivní medicíny (ČSIM) ocení nejlepší publikace s tématem intenzivní medicíny následovně: 
 
- Publikace původní či přehledová v časopise s IF: 20.000,- Kč
 
- Publikace v tuzemském recenzovaném časopise – původní práce: 10.000,- Kč
 
- Monografie: název, autor (autorský kolektiv), ISBN, nakladatelství: 20.000,- Kč
 
O ocenění u publikací lze zažádat, pokud je první nebo korespondenční autor řádným členem ČSIM.
 
Přihlášky zasílejte do 31. 5. 2018 na adresu sekretariátu ČSIM, Barbora Jiroušová, barbora.jirousova@fnusa.cz 
 
Oceněné práce budou zveřejněny na XII. Kongresu ČSIM v Brně 20 - 22. 6. 2018
 
Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D., vědecký sekretář ČSIM