Ocenění ČSIM za nejlepší publikace roku 2016

Výbor společnosti ČSIM ocení nejlepší publikace s tématem intenzivní péče následovně:
  •  publikace (původní či přehledová) v zahraničním časopise s IF – 20 000 Kč
  • ·publikace v tuzemském recenzovaném časopise – původní práce – 10 000 Kč
  •  monografie: název, autor (autorský kolektiv), ISBN, nakladatelství – 20 000 Kč
O ocenění u publikací lze zažádat, pokud je první nebo korespondenční autor řádným členem ČSIM. Přihlášky zasílejte do 30. dubna 2017 na sekretariát GUARANT International (Michaela Jurčeková, jurcekova@associationhouse.cz ) Oceněné práce budou zveřejněny na XI. kongresu ČSIM v Plzni 30.5-2.6.2017.   Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D., vědecký sekretář ČSIM